• sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns06
  • sns07

Chúng tôi cung cấp những gì

Các sản phẩm

Câu chuyện của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi

Chúng tôi có một đội ngũ bán hàng với 8 nhân viên, Hoa hợp tác cho phép khách hàng của chúng tôi để truyền bá khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi có một đội ngũ QC / QA với 15 nhân viên, họ giữ cho đôi mắt trong mỗi bước trong sản xuất để đảm bảo mỗi sản phẩm là hoàn toàn OK khi vận chuyển đến khách hàng

Đọc thêm

Điểm đến mới

Theo chúng tôi


WhatsApp Online Chat!