• sns01
  • sns02
  • sns03
  • sns04
  • sns05
  • sns06
  • sns07

អ្វីដែលយើងផ្តល់ជូន

ផលិតផល​ពិសេស

រឿង​របស់​ពួក​យើង

ក្រុម​របស់​យើង

យើងមានក្រុមការលក់ដោយមាន 8 បុគ្គលិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់យើងដើម្បីបានរីករាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោក។

យើងមានក្រុមអ្នក QC / QA 15 បុគ្គលិក, ពួកគេបានរក្សាភ្នែកនៅក្នុងជំហានគ្នានៅក្នុងផលិតកម្មដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាផលិតផលជារៀងរាល់គឺការយល់ព្រមទាំងស្រុងនៅពេលដែលបានលក់ចេញទៅកាន់អតិថិជន

អាន​បន្ថែម

មកដល់ថ្មី

តាម​យើង


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!